RUT-avdrag

När du anlitar oss har du möjlighet att nyttja RUT-avdraget och få avdrag på arbetskostnaden. Här hittar du mer information om RUT-avdraget och hur det fungerar. Har du frågor eller önskar nyttja avdraget vid städning? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Vad är RUT-avdrag?

RUT är en förkortning av Rengöring, Underhåll och Tvätt. Begreppet RUT-avdrag används för att beskriva möjligheten till skatteavdrag för hemnära tjänster. Exempel på tjänster är städning, barnpassning, flyttjänster, IT-tjänster i hemmet, kläd-och textilvård, personlig hjälp och omsorg, snöskottning och trädgårdsarbete. Avdrag ges enbart för arbetskostnad.

Förmånlig städhjälp hemma med RUT-avdrag

Nyttja RUT-avdraget vid städning

När du anlitar ett företag för tjänster som ingår i RUT-avdraget, exempelvis städtjänster, har du möjlighet att nyttja avdraget på arbetskostnaden.

Rut-avdraget är användbart för privatpersoner över 18 år som är skatteskyldiga i Sverige. För att nyttja avdraget ska arbetet utföras i din bostad eller i utrymmen tillhörande din bostad. Avdraget är begränsat till ett belopp på högst 75 000 kronor / person och år.

Det är företaget som ansöker om avdraget åt dig, därför ska du meddela oss om att du önskar nyttja rabatten. Vi gör avdraget direkt på din faktura.

Läs mer om RUT-avdrag.

Vanliga frågor om RUT-avdrag

Vem kan nyttja RUT-avdraget?

Du måste fylla minst 18 år det år du köper tjänsterna, vara obegränsat skatteskyldig i Sverige samt bo helt eller delvis i det boende där tjänsten eller tjänsterna utförs.

Hur stort är RUT-avdraget?

Du kan få högst 75 000 kronor per år i rotavdrag och rutavdrag. Av den summan får högst 50 000 kronor vara rotavdrag. Om du redan har utnyttjat hela eller delar av ditt rutavdrag, kan företaget ansöka om utbetalning för någon annan i hushållet som också uppfyller kraven för rutavdrag.

Här kan du räkna ut hur mycket du kan få i RUT-avdrag.

Hur gör jag för att nyttja RUT-avdraget?

Privatpersoner kan få skattereduktion genom fakturamodellen. Det innebär att du som kund betalar hälften av arbetskostnaden till den som utför arbetet. För att du ska kunna utnyttja fakturamodellen krävs att företaget som anlitas har F-skattsedel vilket Upplän Städ har. När arbetet är utfört begär företaget resten av arbetsersättningen av Skatteverket. Följande år står det förtryckt i din inkomstdeklaration hur stort belopp du har fått i preliminär skattereduktion.

Hur betalar jag?

Fakturering sker i efterskott en gång per månad. Betalningsvillkor är 15 dagar från fakturadatum. Har du meddelat oss att du vill använda ditt RUT-avdrag är det redan avdraget vid fakturering.